ปูขน

ลักษณธเด่นและเสน่ห์ของปูขน

ปูที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด ถ้าจะให้พูดจริงๆก็คือปูขน

สำหรับชาวฮอกไกโดนั้น ถือเป็นปูที่ใกล้ตัวมากที่สุด

รสชาติของเนื้อปูและมันปูที่เข้มข้นนั้น ถึงจะเล็กแต่ก็มีความโด่นเด่น

รสชาติของเนื้อปูมีความหวานกล่มกล่อม ขึ้นชื่อว่าปูขนต้องไม่พลาดเรื่อง “มันปู” รับรองความเด็ดได้เลย

ของด็ห้ามพลาด

ปูทาระบะ

ปูทาระบะ

ปูขน

ปูขน

ปูซุไว

ปูซุไว